• ikon
  Stig W Ellermann den 02-07-2018
  Trafiksituationen på Stensbjergvej i sommerferien
  Vejingeniøren orienterer:
  Som led i færdiggørelsen af Stensbjergvej-ombygningen udlægger asfaltentreprenøren YIT støjreducerende asfalt på kørebanerne i de næste 2 uger.
   
  Asfaltarbejderne udføres på hverdage i dagtimerne – idet arbejderne først igangsættes efter kl. 08.00 med henblik på at begrænse de trafikale gener i morgenmyldretiden.
   
  Asfaltarbejde af denne type foregår i 2 tempi: I første omgang foretages en regulering/opretning af de grove asfaltlag, som bliver efterfulgt af udlægning af det øverste, ”fine” asfaltlag: slidlaget.
  Af trafikale hensyn er besluttet at udføre arbejdet i ferieperioden – og grundet vejudvidelsen vil arbejderne kunne udføres uden egentlige vejspærringer, idet asfaltentreprenøren har ekstra mandskab ved arbejdsområderne, som kan tilrettevise trafikanterne.
   
  Asfalteringen forventes at foregå i denne rækkefølge:
   
  1. Opretning/regulering af de nye svingbaner på Lyngvej og selve krydset Lyngvej/Stensbjergvej
  2. Opretning/regulering af kørebanerne på Stensbjergvejs vestside fra Lyngvej til Tigervej
  3. Opretning/regulering af kørebaner i krydsene: Karlemosevej/Stensbjergvej og Lykkebækvej/Stensbjergvej
  4. Opretning/regulering af kørebanerne på Stensbjergvejs østside fra Tigervej til Lyngvej
  5. Opretning/regulering efterfulgt af slidlagsarbejde på Tigervej
  6. Slidlagsarbejder på østlige sideveje (modsat hospital) til Stensbjergvej
  7. Slidlag på Stensbjergvejs nordgående kørebaner fra Tigervej til Lyngvej
  8. Slidlag på Stensbjergvejs sydgåeden spor fra Lyngvej til Tigervej
  9. Slidlag på Lyngvej fra S-togs bro til forbi Stensbjergvej-krydset
   Asfaltarbejderne forventes afsluttet indenfor max. 10 arbejdsdage – og vil være afsluttet medio juli.
   
 • ikon
  Annette Søndergaard den 12-06-2018
  Nyt fra Køge Bibliotek: Har du lyst til at læse en stak gode bøger i sommerferien og får mulighed for at vinde fede præmier? Så vær med i Sommerbogen! Læs mere i vedhæftede.
  Med venlig hilsen Annette

Asgård Skole

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen

Besøgstæller

427201