• ikon
  Stig W Ellermann den 08-09-2016

  Referat af møde i skolebestyrelsens møde 30. august 2016

  Skolebestyrelsen har været samlet til skoleårets første møde. Der blev budt velkommen til de nyvalgte medlemmer, og bestyrelsen konstituerede sig med formand, næstformand og medlemmer af ansættelsesudvalg og økonomiudvalg.
   

  Elevrådet er allerede kommet godt i gang efter sommerferien, og deres repræsentanter fremlagde en række ønsker fra eleverne.
   

  Mødets store punkt var drøftelse af det sparekatalog, som Køge Kommune har udsendt. En række af forslagene vil berøre skolerne, og bestyrelsen besluttede at indsende et høringssvar.
   

  Endelig besluttede skolebestyrelsen, at der fra næste skoleår kun vil blive taget klassebilleder. Dette vil frigøre skolen for koordinationsopgaven og give mere tid til undervisning.

  Referatet er vedhæftet her. Det kan desuden altid genfindes i dokumentarkivet.
  Næste Møde i skolebestyrelsen er onsdag d. 12. oktober

 • Jørgen Erik Christensen den 05-08-2016
  Løbehjul må ikke medbringes indendørs
  Af hensyn til elever og ansattes sikkerhed samt at gangarealer også anvendes til udnervisning er det ikke tilladt at medbringe løbehjul indendørs.
  Medbring en lås og fastgør løbehjulene til cykelstativer i stedet.
  Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for løbehjul, der bortkommer eller ødelægges.
  Med venlig hilsen
  Jørgen Erik

6. årgangs naturfaglige hjørne - et resultat af elevernes arbejde i uge 39

 • 03-10-2016
  14:15-16:00
  M1, M2, M3 møde · M1 · M2 · M3
  1

Besøgstæller

214940