• Stig W Ellermann den 14-10-2016
  Vedrørende omlægning af skolestien fra Tigervej/Stensbjergvej til Asgård Skole

  Kære alle forældre, elever og lærere

  I løbet af efterårsferien vil der blive arbejdet på et nyt forløb af cykel- og gangstien fra krydset mellem Tigervej og Stensbjergvej. Børn til SFO´en skal i efterårsferien gå til Norsvej for at komme ind til skolen.

  Efter ferien vil stiens udmunding på Stensbjergvej være blevet flyttet ca. 15 meter sydpå. Det betyder at noget af Asgård Skoles kælkebakke bliver gravet væk.

  Ændringen af stien er den første oplevelse vi får af, at der bliver bygget et universitetshospital tæt op ad Asgård Skole. I vedhæftede informationsbrev fra anlægsafdelingen på Køge Rådhus er der information om det videre forløb. Der er også et kort, som viser stiens nye forløb.

  Bellingestien gennem sygehusgrunden fungerer stadig, men den vil blive lukket for gennemkørsel i perioden, hvor der bliver bygget på sygehuset. Der kommer mere information om dette senere.

  God ferie

  Stig W. Ellermann, administrativ afdelingsleder
   
 • Jørgen Erik Christensen den 05-08-2016
  Løbehjul må ikke medbringes indendørs
  Af hensyn til elever og ansattes sikkerhed samt at gangarealer også anvendes til udnervisning er det ikke tilladt at medbringe løbehjul indendørs.
  Medbring en lås og fastgør løbehjulene til cykelstativer i stedet.
  Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for løbehjul, der bortkommer eller ødelægges.
  Med venlig hilsen
  Jørgen Erik

6. årgangs naturfaglige hjørne - et resultat af elevernes arbejde i uge 39

 • 25-10-2016
  14:15-16:00
  Team M2 · M2
  1
 • 25-10-2016
  16:00-19:00
  Samtaler efterår 8.a · 8A
  1

Besøgstæller

221399